Đổi mật khẩu trên Trợ lý GetUP

BƯỚC 1: Chuyển đến tab công việc

BƯỚC 2: Ấn vào mũi tên chỉ xuống

BƯỚC 3: Chọn mật khẩu và làm theo hướng dẫn

BƯỚC 4: Nhập mật khẩu cũ để xác minh và thiết lập mật khẩu mới