Một vài Cột mốc phát triển

T4 – T8. 2014

Sau một thời gian làm việc và rèn luyện ngoài thị trường với những trang trại lớn, nhận thức ra được rằng: Người chăn nuôi họ đầu tư lớn nhưng Kiến thức và Công cụ thì lại thiếu. Quá rủi ro cho họ.
=> Cần làm một điều gì đó cho họ.

Lên kế hoạch lộ trình cho một hành trình làm cái “điều gì đó”. Bắt đầu bằng Kiến thức & Thông tin. Và VietDVM.com ra đời.

2015 – 2016

Do hiểu được những vấn đề của thị trường, nghiêm túc (thật sự rất rất nghiêm túc) thực hiện nó một cách bài bản.
Vì thế, nhanh chóng đạt được thành quả đầu tiên:
– Sự tin tưởng: VietDVM trở thành tiêu chuẩn và tài liệu cho các buổi tranh luận, hội thảo, đào tạo, … Nhận được sự tin tưởng của những cá nhân & tổ chức lớn trong ngành.
– Tiếp cận: Có những thời điểm lên hơn 10 nghìn phiên truy cập một ngày (theo Google Analytics). VietDVM trở thành một hiện tượng.

Kiến thức trước là “cần câu cơm” của một số người thì giờ nó đã trở nên miền phí một cách đương nhiên.

2017

Nhận thấy trên nền tảng web không đáp ứng được những mong muốn mang đến cho thị trường.

Bắt đầu quyết định nghiên cứu dự án GetUP và phác thảo bản thiết kế (mockup & Prototype) đầu tiên.

2018 – cuối 2019

Hoàn thiện ý tưởng và bắt tay vào thực hiện ra phiên bản đầu tiên nhưng không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Liên tiếp các phiên bản được chỉnh sửa và hiệu chỉnh nhưng không thành công.
Nhận ra nhược điểm của công nghệ đang triển khai.

T11. 2019 – T4. 2022

Dịch Covid-19 diễn ra đã làm ảnh hưởng rất lớn. Cắt giảm nhân sự, văn phòng, …

Chọn lựa thành công công nghệ mới áp dụng cho một sản phẩm phức tạp như GetUP – công nghệ mà các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Google, Facebook,… đang áp dụng. Tuy nhiên nó lại là thách thức mới cho đội ngũ Lập trình.

Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục hoàn thiện lõi về chuyên môn của GetUP.

T5. 2022 – 2023

Ứng dụng thành công công nghệ mới trên GetUP. Tiếp tục hoàn thiện phần “não bộ” cho GetUP.

Tách một tính năng lớn của GetUP thành một Ứng dụng riêng có tên là G5. Và đã hoàn thành G5 bản tiêu chuẩn (Standard).

Chuẩn bị kế hoạch Launching cho GetUP.

Cho ra đời phiên bản GetUP đầu tiên được release rộng rãi ra cộng đồng – Trợ lý GetUP v2.1

TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

Tải về Trợ lý GetUP

Quét hoặc bấm mã QR dưới đây để tải về điện thoại của mình

Bấm/Quét để tải

Hoặc là

Chat hỏi thêm

TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

Tải về Trợ lý GetUP

Quét hoặc Bấm vào QR code để tải.

Hoặc là

Chat hỏi thêm

Bấm / Quét