3.1.2 – Làm thế nào để chia sẻ giá của vùng tôi ?

Trợ lý GetUP cảm ơn bạn đã dành thời gian để chia sẻ thông tin cho cộng đồng. Mỗi thông tin mà mọi người đóng góp đều sẽ giúp cho ngành chăn nuôi của chúng ta bớt đi phần nào khó khăn và thách thức. Và đây cũng là sứ mệnh mà trợ lý GetUP theo đuổi, đó là hỗ trợ được mọi người trong công việc. Trợ lý GetUP sẽ giúp mọi người kết nối với thông tin trong nước cũng như toàn thế giới. Từ đó đánh giá và nhận định được sự thay đổi của thị trường và làm việc ngày càng hiệu quả hơn. 

Còn bây giờ, bạn có thể chia sẻ thông tin về giá tại địa phương mình qua các cách sau:

Cách 1: Lần truy cập trợ lý GetUP đầu tiên trong ngày.

Mỗi ngày, khi bạn mở trợ lý GetUP lần đầu tiên. Thì hệ thống sẽ tự động hỏi giá cả khu vực của bạn. Khi đó bạn chỉ cần:

  • Chọn địa phương, nơi mà bạn cung cấp giá.
  • Nhập các loại giá mà bạn biết

Cách 2: Bạn có thể vào Tab cập nhật -> Chọn Giá cả -> Chia sẻ giá vùng tôi

Lưu ý:

  • Bạn có thể hẹn giờ chia sẻ giá
  • Bạn cũng có thể cập nhật các loại giá khác tại đây.

Nếu bạn muốn cung cấp giá cho khác hàng của bạn, hoặc muốn chia sẻ giá cho công động đúng giờ thị bạn có thể Hẹn giờ chia sẻ giá 

Bạn có thể cung cấp các loại giá mà bạn có bằng cách ấn vào “Đổi” hoặc “Tiếp”