2.2.4 – Xoá tài khoản GetUP như thế nào ?

Để xoá tài khoản Trợ lý GetUP, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

  • Bước 1 – Vào phần Quản lý tài khoản, rồi chọn Sửa
  • Bước 2 – Bạn được chuyển đến màn hình Tài khoản của tôi: Tại đây bạn chọn tab Sửa thông tin. Tiếp theo, vuốt xuống cuối cùng của màn hình chọn nút Xoá tài khoản.

Cụ thể, thực hiện chi tiết như thế nào thì bạn hãy xem phần bên dưới đây.

1 Bước 1 – Vào Quản lý Tài khoản

Từ màn hình tab Công việc, phía trên bên phải có mũi tên kép màu cam, bấm chọn nó.

Tiếp theo chọn Sửa, bạn sẽ được đưa đến màn hình Tài khoản của tôi.

2 Bước 2 – Chọn tab Sửa thông tin

Tại màn hình Tài khoản của tôi, chọn tab Sửa thông tin.

Tiếp theo, bạn vuốt xuống dưới cuối cùng của màn hình, bạn sẽ nhìn thấy nút Xoá tài khoản. Bấm chọn nó. Bạn được xác nhận OK một lần nữa. Xong.

Đến đây là bạn đã hoạn thành xong xoá Tài khoản GetUP.  Hi vọng thông tin trên đã giúp ích được cho bạn !